բարեմասնութիւն

բարեմասնութիւն

Mowradyan 1993: 331 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.128, 175

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԲԱՐԵՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 452 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c, 13c գ. Վիճակ բարւոյ մասին. հաղորդ, կամ ժառանգ լինել բարեաց. բարեբաստութիւն. երջանկութիւն. շնորհք. փառք. *Ի մանկութենէ մերմէ ցանկացեալ եմք բարեմասնութեան սրբոց քոց. Եղիշ. ՟Ը: *Զի զյաղթանակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՋՈՂԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0280 Chronological Sequence: 5c, 6c գ. Աջողակն գոլ. ճարտարութիւն եւ լաւութիւն. բարեմասնութիւն. *Յառն վահանայ ʼի լաւութիւն հայելով եւ յաջողակութիւն. Փարպ.: *Ձեւով, եւ գոյութեամբ, եւ այլ եւս աջողակութեամբ. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁՆԱՇՆՈՐՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0285 Chronological Sequence: 14c գ. προνομία privilegium, praerogativa Առանձին իմ շնորհ, կամ բարերարութիւն, կամ բարեմասնութիւն. յառաջամասնութիւն. ... *Զամենայն տուրսն, զառանձնաշնորհութիւնսն, զոր մեծն կոստանդիանոս տուեալ էր. Մարթին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՎԻՃԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 456 Chronological Sequence: 12c գ. Վիճակ բարի. բարեմասնութիւն, լաւութիւն. բարեվայելչութիւն. *Բարձրութիւն իմանամք զտեղւոյն բարեվիճակութիւն. Լմբ. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 457 Chronological Sequence: 6c, 12c, 13c գ. Երջանկութիւն մեծ. բարեբաստութիւն. սրտի դիւր. անդորրութիւն. *Արդարեւ առաքինութիւն բարերջանկութիւն է. Սահմ. ՟Ը: *Ունայնանայ մարդոյ բարերջանկութիւն ʼի կենցաղս: Յուսաս դու յԱստուած, եւ նա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԻ (րւոյ, րեաց.) — I. NBH 1 459 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c, 14c ա. եւ գ. ἁγαθός, θή, θόν bonus, na, num Լաւ. ազնիւ. պատուական. գովելի. սիրելի. բաղձալի ըստ ինքեան (ոք, կամ իմն). աղէկ. ... (սանս. վարա. ընտիր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՋԱՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0986 Chronological Sequence: 6c, 10c գ. εὑμοιρία bona sors, felicitas. Բարեմասնութիւն. յաջողութիւն. *Կատարեցելումն եւ վարեցելումն բնութեամբ քաջամասնութեամբ: Աիական քաջամասնութեան հանգէսք. Փիլ. լին.: Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.